โครงการ บริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง การตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เชิญผู้สนใจส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ เพื่อตรวจหายาสเตียรอยด์ได้ 1 ท่านต่อ 1 ตัวอย่าง ไม่เกิน 60 ตัวอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 สามารถจัดส่งตัวอย่างได้ที่ ห้อง 208 ชั้น 2 หรือ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกเก่า) มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3424-4462 หมายเลขภายใน 24175 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.pharm.su.ac.th
รายละเอียด