ประกาศ (ฉบับที่ 1) แจ้งปัญหาประสบอุทกภัยและขอมาสอบข้อเขียนในรอบที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ตามที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบข้อเขียนในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 แจ้งความประสงค์โดยการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โดยมีตราประทับต้นทางไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เพื่อมาสอบข้อเขียนในรอบ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 2555 โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ ทั้งนี้คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์ดังกล่าวในวันที่ 31 ตุลาคม 2554