ประกาศ (ฉบับที่ 2) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้สมัครสอบอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์จึงยังขอคงกำหนดการสอบตามกำหนดเดิม อนึ่งหากผู้สมัครสอบที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ คณะฯ จะจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ (โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่) เพื่อเป็นการเยียวยาเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเท่านั้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ สามารถแจ้งความจำนงได้โดยการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด และ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โดยมีตราประทับต้นทางไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผู้ที่แสดงความจำนงดังกล่าว ต้องไม่มาสอบในวันที่ 15-16 ตุลาคม นี้ สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คณะฯ จะให้เลือกได้ว่าจะแสดงความจำนงเข้าสอบในรอบพิเศษนี้หรือไม่

 

คณะเภสัชศาสตร์

12 ตุลาคม 2554