ประกาศ (ฉบับที่ 4) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีการสอบตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555 ในการนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 มกราคม 2555

และหากผู้สมัครสอบท่านใดไม่สามารถเดินทางมาสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ ทางคณะฯ อนุญาตให้ทำเรื่องขอคืนเงินได้ โดยกรอกแบบคำร้องขอคืนเงิน (ดาวน์โหลด) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 ตุลาคม 2554