ขอคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ฉบับที่ 2

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ผู้ที่ขอคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขา เภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions) รอบ ที่ 1 สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนในบัญชีได้ตั้งแต่วัน ที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ และธนาคารต้องประสานงาน ในการตรวจทานรายการให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด)

หากตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ท่านตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฎยอดในบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 034 - 255800 หรือ 089-9192009