โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy Management)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม

เรื่อง การจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy Management)

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555

ณ ห้อง Ballroom โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

------------------------------------

รายละเอียด

ใบสมัครโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการชำค่าลงทะเบียนการประชุม

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

แผนที่