โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 (ปีที่3)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประำจำปี 2554 (ปีที่ 3) เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ในเรื่องของผลการตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจอุจจาระ ฯลฯ ให้เข้าใจถึงผลการตรวจต่อการเฝ้าระวังโรค โดยเน้นที่กลุ่มโรคเรื้อรังและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณชั้นล่าง อาคารอักษร 1 หน้าสำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด

31 มกราคม 2555