โครงการ?การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร : แนวคิดและกฏหมาย ?

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เชิญ ครู หรือชุมชนที่มีการเตรียมการผลิตเครื่องสำอาง ในจังหวัดเขตภาคตะวันตก จำนวนประมาณ 100 คนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม “ประโชติ เปล่งวิทยา 1” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านใดสนใจติดต่อสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3424-4462 หมายเลขภายใน 24175

 

รายละเอียด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แผนที่การเดินทางมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร