ประกาศผลสอบข้อเขียน Direct Admissions ปีการศึกษา 2554 รอบ 2

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อสอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 2

ปีการศึกษา 2554

-----------------------------------

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 2 ปีการศึกษา 2554 และทำการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 รายงานตัวเวลา 8.00 - 10.00น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม (หน้าธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร) (หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์) ทั้งนี้ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและเอกซ์เรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง สามารถเข้าไป Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ได้ใน www.pharm.su.ac.th และนำผลการตรวจพร้อมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรค มายื่นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554

รายละเอียด