นักศึกษาเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 565 357 Pharmacology Lab

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

นักศึกษาเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 565 357 Pharmacology Lab ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ให้มารับคู่มือปฏิบัติการฯ ตรวจสอบรายชื่อ และ section ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พ.ค. 54 (ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่พี่มนตรี ห้องแลป 308 เริ่มทำปฏิบัติการวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 54