นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 512106 ชีววิทยาทั่วไป และรายวิชา 512107 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ประกาศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 512106 ชีววิทยาทั่วไป และรายวิชา 512107 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ให้มาพบอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ใน วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554 ที่ห้อง ร.วท.2 เวลา 14.50น.