โครงการความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

งานบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านตำบลอ้อมใหญ่ ณ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้กับพระสงฆ์ จากวัดต่าง ๆ จำนวน ๒๓ วัด และประชาชนผู้สูงวัย ณ วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามลำดับ

เอกสาร ประกอบการบรรยายสำหรับเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ "โรคมะเร็ง"