หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ด้วยหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประ โชติ เปล่งวิทยา”/ภาควิชาเภสัชเวท/ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สมุทรสงครามและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เขต ๔ และ ๕

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่เหมาะสมแก่แหล่งฝึกผลิตยาจากสมุนไพร/วัตถุ ดิบ/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ GMP และ GACP

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ มีการผลิตหรือแปรรูปยาสมุนไพร ผู้ผลิต วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ กลุ่ม ผู้ปลูกสมุนไพร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๑๑๐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง 034-244462 รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต วันนี้ ถึงวันที่ 18 ส.ค. 54 นี้

รายละเอียด