ประกาศสอบคัดเลือกฯ Direct Admissions ปี 2554

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด คณะฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแผนผังที่นั่งสอบ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ เลื่อนเป็นวันที่ 6-10 ตุลาคม 2553

 


 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2554(รอบที่ 1)


เพื่อให้การดำเนินกการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 1) ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

 

รายละเอียด

Link ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ป.ตรี