บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (11-14 พ.ค. 55) ณ พูลสวัสดิ์ ปาล์ม รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ

          ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา  ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 11-14  พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องไภสัชสรรพศิลป์  อาคาร

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   และพูลสวัสดิ์   ปาล์ม   รีสอร์ท   อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

อ่านเพิ่มเติม