งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมใช้ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาเมื่อ 23 พ.ค. 2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียนทุกท่านครับ

       ตามที่  งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมใช้ระบบ

ฐานข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา  จัดโดยกองกิจการนักศึกษา   วันที่ 23  พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 

พระราชวังสนามจันทร์  นั้น

      การอบรมดำเนินไปด้วยดี  และราบรื่น  แต่เห็นหน้าประตูห้องอบรมมีกระดาษข้อความติดอยู่  และเนื้อหาน่าสนใจ  ใครอ่านก็อมยิ้ม

อ่านเพิ่มเติม