บรรยากาศโครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 18 สถาบัน ปีที่ 8

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน    ทุกท่านครับ

               ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  และสหพันธ์นิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ได้จัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้า  สร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

18  สถาบัน  ปีที่ 8 (แรกพบ  สนภท.)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20  พฤษภาคม 2555  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ

อ่านเพิ่มเติม