ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์ รอบ2 ปี2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

กรณีที่ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบใบแจ้งหนี้ได้ โปรดนำเงินค่าสมัครฝากผ่านบัญชี

ชื่อบัญชี สมัครสอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์ 55

 เลขที่ 537-2-08275-9

 ธนาคาร ทหารไทย

 สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประเภท ออมทรัพย์

สามารถโอนผ่านได้ทุกธนาคาร โดยผู้สมัครรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างธนาคาร

 การโอนเงินทำได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เท่านั้น

โปรดส่งสำเนา ส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบุชื่อผู้สมัคร และโครงการที่เพิ่มให้ชัดเจนด้วย

ส่ง Fax เอกสารการจ่ายเงินที่ 034- 250941