'ม.ศิลปากร' เผยผลสอบ ใบประกอบวิชาชีพเภสัชฯ

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2555 ที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำคะแนนได้ 95.73% และจากเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยผลการสอบ 3 ปีย้อนหลัง 2553-2555 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 จากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ ว่า คณะมีความยินดีมากสำหรับผลการสอบในครั้งนี้ที่บัณฑิตมีศักยภาพสูง ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนอกจากคุณภาพทางด้านวิชาการแล้วยังมีความชำนาญด้านวิชาชีพ และจริยธรรม มีหน่วยงานในสังกัดที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษา สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

'การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง การสอบความรู้ฯ จึงเป็นการกลั่นกรองในเบื้องต้นเพื่อยืนยันคุณภาพทางด้านวิชาการ อย่างไรก็ดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความสำคัญกับการก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมที่ต้องเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ และมั่นคงในกฎระเบียบของวิชาชีพ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่วิชาชีพเภสัชกรรมกำลังเป็นที่จับตาในสังคม' ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์กล่าว

ที่มา : 

 

19 เมษายน 2555