บรรยากาศโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมรวมรุ่น รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 เยี่ยมเยือนสถาบัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ

               ตามที่      คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ร่วมกับงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์  กิจกรรมรวมรุ่น  รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5  เยี่ยมเยือนสถาบัน  ขึ้นเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2555  ณ  ห้องไภสัชสรรพศิลป์

(110-111)   อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นั้น

อ่านเพิ่มเติม