การสร้างคีย์ลัด Paste special >> unformatted text

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

      ช่วงหลังๆบางทีใน Ms word ผมจำเป็นต้องใช้ paste special >>> unformatted text บ่อยมาก แต่มันต้องคลิกอย่างน้อย 2 ที ผมจึงพยายามหาวิธีใช้คีย์ลัด ก็เลยไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่อธิบายวิธีทำคีย์ลัดอันนี้ จึงอยากจะเอามาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่มีปัญหาเดียวกันครับ

อ่านเพิ่มเติม