รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

รายงานสรุปสถานภาพการทำงานของบัณฑิต  ประจำปี 2553  ระดับการศึกษาปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2555

 

สถานภาพการทำงานของบัณฑิต             จำนวน (คน)           ร้อยละ

อ่านเพิ่มเติม