บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 (15 มีค 55)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน   ทุกท่านครับ

           เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์  ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา  2555  ณ   บริเวณ

หน้าห้องบรรยาย  อาจารย์ชลอ  โสฬสจินดา  ตั้งแต่เวลา  9.00 - 15.00  น.  โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจร่วมลงคะแนนเสียงมากมาย

อ่านเพิ่มเติม