บรรยากาศโครงการฝึกสมาธิ บริหารจิต และเจริญปัญญา ณ วัดสุนันทวนาราม วันที่ 26-28 มีนาคม 2555

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

 

เรียน   ทุกท่านครับ

             ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ฯ  และชมรมพุทธศาสนาฯ  

ได้จัดโครงการฝึกสมาธิ  บริหารจิต  และเจริญปัญญา  ณ  วัดสุนันทวนาราม  วันที่ 26-28  มีนาคม 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้      และสามารถประยุกต์ใช้การเจริญสติและสมาธิในการดำรงชีวิตประจำวัน    และการเรียนให้มี

อ่านเพิ่มเติม