ลิขสิทธิ์ Microsoft เราได้อะไร และ ไม่ได้อะไรบ้าง

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ผมกับพี่สุรชัย ได้ไปเข้าฟังบริษัท Microsoft ประเทศไทย มาพูดถึงลิขสิทธิ์ของ Microsoft รวมถึงสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะต่อสัญญาเช่าลิขสิทธิ์ต่อ (มหาวิทยาลัยซื้อเป็น Academic Volume Licensing : Enrollment for Education Solutions โดยผมจะพูดต่อไป ) โดยจากที่ฟังแล้ว ผมขอสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

      ตอนที่ 1 ประเภทของลิขสิทธิ์ Microsoft

      Microsoft ได้แบ่งลิขสิทธิ์ออกเป็น 3 ลักษณะคือ

อ่านเพิ่มเติม