โครงการความร่วมมือกับสถาบันแหล่งฝึกในการพัฒนากระบวนการผลิต

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการความร่วมมือกับสถาบันแหล่งฝึกในการพัฒนากระบวนการผลิต ในวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ภาคบรรยายรับจำนวน 30 คน และภาคปฎิบัติ รับจำนวน 15 คน

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่งานบริการวิชาการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 24175

รายละเอียด

ใบสมัคร

แผนที่