บรรยากาศโครงการมอบเสื้อกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม (Rx 23) ณ ห้องอาจารย์ประโชติ 1

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ
                    ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4  (Rx 23) ได้จัดโครงการ
มอบเสื้อกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม ณ  ห้องอาจารย์ประโชติ  เปล่งวิทยา 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักในการเริ่มต้นความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม  ตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม