บรรยากาศโครงการ มอบเสื้อกาวน์ (ยาว) แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ

          ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์  (ยาว)  แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่  1   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ห้องประโชติ  เปล่งวิทยา  

อาคารปาฐอาศรม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสำนึกในวิชาชีพเภสัชกรรม  ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีในการเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ

นั้น

อ่านเพิ่มเติม