บรรยากาศโครงการ มอบจี้ติ้ง กินยาหม้อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานกลางคณะ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ

          ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2  ได้จัด

โครงการมอบจี้ติ้ง  กินยาหม้อ  เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ลานกลางคณะ  อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงค์

ในการจัดโครงการ  เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1  มีความสามัคคี  มีความรู้สึกเป็นหมู่คณะ  และเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าสู่การเรียนใน

อ่านเพิ่มเติม