บรรยากาศโครงการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 22) และนักศึกษาใกล้สำเร็จการศึกษาปี 2554

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน   ทุกท่านครับ

              ตามที่  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานวิชาชีพ  ร่วมกับโครงการปัจฉิมนิเทศ

และทบทวนจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่  5   (รุ่นที่ 22) และนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาปี 2554  เมื่อ

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  และ 11-13 กุมภาพันธ์  2555   ตามลำดับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 

อ่านเพิ่มเติม