ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

-----------------------------------

รายละเอียด

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

-----------------------------------

รายละเอียด