โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2555 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System)

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2555 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System) ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม “ประโชติ เปล่งวิทยา 1” อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 4,500 บาท คณาจารย์และนักศึกษาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3424-4462 หมายเลขภายใน 24175

รายละเอียด

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม

ใบสมัครจองห้องพัก

แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน

แผนที่การเดินทางมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนที่โรงแรมริเวอร์และราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยน

9 กุมภาพันธ์ 2555