อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 18 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทโทเรอินดัสทรีส์ ญี่ปุ่น ร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นรางวัลที่ มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย และจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต โดยในปีนี้ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลสำหรับงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบของกระบวนการวิเคราะห์ยาที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทาง 6-R” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้

16 กุมภาพันธ์ 2555